Några bilder från "Jubileumsexkursionen" i Lerbäck 28/6 2003

Med anledning av att ÖLBS firar sitt 40e verksamhetsår gjordes en exkursion i Lerbäck socken under ledning av Karl Gustaf Nilsson. Han är en av de få, fortfarande verksamma medlemmar, som var med från början av 60-talet. Exkursionen gynnades av vackert sommarväder.
"Den här känner väl alla till", säger Karl Gustaf glatt, och viftar med en Hundäxing. Svårare och mer intressanta växter skulle det bli under dagen. Birgit Fredriksson bredvid honom är även hon en pionjär från 1963 - en av av initiativtagarna  till Botaniska Sällskapet.
Vi besökte först det gamla övergivna spårområdet i Lerbäck. Bland växter vi såg där kan nämnas: fältmalört, monke, grusvivor i mängder, svenskfibbla, kvastfibbla, strimsporre, puktörne, klasespirea och vitfryle. Några av dem mycket ovanliga i Närke. Några gräs diskuterades också. Det blev lite att bita i både för nybörjare och mer avancerade.

Ingalill lyssnade noga om det kom något tåg och sedan kunde vi ....

 .... lugnt gå över spåren och se Karl Gustaf demonstrera vitfryle i ett vackert bestånd nere i diket.

Tillbaka till startsidan           Mera  från "Jubileumsexkursionen"