Exkursion med Björn Nordzell i Sydnärke 7 maj 2006

På Vissbodamon kröp vi i det torra riset och tittade på mellanlummer och Björn förklarade hur man skiljer mellan den och cypresslummer.

På Björns torpställe inne i storskogen växte plattlummer, här ivrigt studerat av bl.a. KG Nilssson, Sven Engström, Leif Fransson, Birgit Fredriksson och Stina Larsson

plattlummer

På hemvägen besöktes de vackert blommande skunkkallorna vid bäcken i Estabo. De är införda från Nordamerika för ett halvsekel sedan.  -  Och naturligtvis ville de modiga undersöka om skunkkallan verkligen luktade skunk !

Tillbaka till förstasidan