Årsmötet 2015

 

I år samlades Botaniska Sällskapet för årsmöte i en ny lokal, Föreningarnas hus, på Slottsgatan i Örebro

Det har närmast blivit en traditionen i vårt Sällskap att vidtala Leif Sandgren att leda förhandlingarna. Det gjorde han även i år på sitt trevliga och effektiva sätt. Här har han just greppat ordförandeklubban och förklarat mötet öppnat. Therese Aremyr vid hans sida är beredd att skriva dagens protokoll.

Daniel Gustafson, vår vice ordförande, hjälper här Therese Aremyr tillrätta med datorn.    Innan vi började följa dagordningen bad Leif oss att resa oss upp och med en tyst minut hedra minnet av två  medlemmar som gått bort under året, Sven Engström och Inga Hedgren.                                                     (Läs här Elisabets minnesord över Inga)  

.

.

.

Av verksamhetsberättelsen framgick att föreningen är större än någonsin med 148 medlemmar. Eftersom posten som kassör varit vakant under året har Herbert Kaufmann, som egentligen avgick ur styrelsen vid förra årsmötet, hjälpt till med att hålla ordning på finanserna. Han kunde berätta att den ekonomiska ställningen är god, bl.a. genom bidrag, donationer och fler medlemsavgifter. 

Christer Klingberg läste upp revisorernas berättelse och gav kassören och styrelsen full ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. 

Den förre ordföranden Per-Erik Persson utnämndes till hedersmedlem. 

    

Herbert Kaufmann  och  revisorn Christer Klingberg

Michael Andersson förde valberedningens talan

Valberedningen hade haft en svår uppgift i år. Någon ny kassör stod inte att finna varför den posten fortsätter att vara vakant. Rain Nylund lämnade styrelsen och ordförandeposten. Någon ny ordförande fanns det inte heller något förslag på. Som nya medlemmar i styrelsen invaldes David Tverling och Margareta Hedman. Tyvärr avsade sig valberedningen fortsatt uppdrag och ingen ny kunde tillsättas.  Den nya styrelsens sammansättning kan du se här>>>.

Efter förhandlingarna och en kaffapaus underhöll oss Leif Sandgren genom att berätta om en vistelse i Kina. Leif är professionell ringmärkare och detta hade gett honom chansen att arbeta en tid vid en fågelstation i Kina.

Slutligen delades ett stort fång blommor ut. Avgående ordföranden Rain Nylund tackades, likaså tackades Michael Andersson och Margareta Olsson för arbetet i valberedningen. Herbert Kaufmann tackades för att han hjälpt till med bokföring och bokslut. Leif Sandgren förärades blommor med tack för dagens föredrag och mångårigt ordförandeskap vid sällskapets årsmöten. 

 Leif Sandgren ringmärker

Vår nya hedersmedlem Per Erik Persson

Årsmötesprotokollet

Verksamhetsberättelsen

Till startsidan