Årsmötet 2014

   

Det var god uppslutning på årsmötet, minst 31 personer räknades in. Det blev nästan lite väl trångt i lokalen i Föreningarnas hus på Slottsgatan i Örebro.  

Vår ordförande Per Erik Persson hälsade oss välkomna. En tyst minut hölls för under året avlidna medlemmar, bl.a. Ingrid Engström. Därefter överlämnade Per Erik sin käpp till Leif Sandgren. Det har blivit en trevlig och väl fungerande tradition att låta Leif leda årsmötesförhandlingarna. Med käppen som klubba gick Leif raskt igenom ärendelistan.  
Leif fick vid sin sida Daniel Gustafson som protokollförare. Herbert Kaufman gjorde sitt sista framträdande som kassör i Sällskapet och redogjorde för årets bokslut.  Michael Andersson och hans mor Margareta Olsson hade gjort ett gott valarbete. Michael redogör här för deras förslag till ny styrelse. 
Christer Klingberg läser upp revisionsberättelsen. Kassören, Herbert Kaufman, som skymtar i förgrunden kunde andas ut. Styrelsen fick godkänt för det gångna årets verksamhet.  Så var det dags för avtackning av de medlemmar i styrelsen som avgick från sina poster. Först fick ordföranden Per Erik Persson blommor och en kram av Berit Ragné. 

Sedan blev det vår kassör under många år, Herbert Kaufmann, och Elisabet Kochen som fick ta emot vackra blommor och tack för arbetet i Sällskapets styrelse. 

Innan det var dags för kaffepaus hälsades de nyvalda styrelsemedlemmarna välkomna med var sin ros, Therese Aremyr, Lina Rydén och Gunilla Dahlén. Käcka flickor som utan att tveka tog sig an framträdande poster i ÖLBS redan från början. -Ny kassör och ny redaktör för T-Veronikan.- Det blev samtidigt en påtaglig föryngring av Botaniska Sällskapet. Riktigt trevligt!  Efter kaffepausen var det dags för ett bildprogram av Arne Holmer om växter och djur i Östafrika, bl.a. om den alpina floran på Kilimanjaro. Vår nyvalde ordförande Rain Nylund överraskade honom först genom att dela ut ett nyinstiftat naturvårdspris för arbetet med att rädda mosipporna i länet. Priset kallas "Rain Nylunds naturvårdspris".

Årsmötesprotokollet

Verksamhetsberättelsen

 


Till startsidan