Den 24 juli besökte vi under Björn Nordzells ledning Vissbodamon och Axsjöfallet

        Vi var en grupp på 11 personer som samlades vid bensinstationen vid Brändåsen. Mulet, men solen lyste nästan igenom molnen. Temperaturen var inte längre 30 grader som de senaste dagarna, utan mera normala 18-19 grader. 

        Först besöktes tallskogen på Vissbodamon där vi såg cypresslummer och mellanlummer. Förmodligen är den här tallmon Sveriges rikaste område med mellanlummer. Lite  senare på dagen kunde vi jämföra med plattlummer vid Björns sommartorp någon mil söderut. Björn redogjorde pedagogiskt för skillnader mellan arterna. 

        På Vissbodamon såg vi också hur det gått med de odlingsförsök av mosippa som pågår där. Frön har såtts i brända ytor åren 2004, 2006 och helt nyligen i år. Plantorna utvecklas mycket olika. De snabbaste och kraftigaste plantorna blommade fint redan efter tre år och har fortsatt att blomma i flera år. Många plantor är dock efter 6 år fortfarande inte större än lillfingernaglar. Likväl är försöken så pass lyckosamma att liknande sådder skett på många andra platser i Örebro län, varför snart tusentalet småplantor är på gång i skogarna.   

       Vi samlades så småningom i Björns sommartorp Axsjöfallet. Här tog vi fram matsäcken och medan vi njöt av kaffe mm i trädgårdmöblerna berättade Björn om torpets historia och redogjorde för hur han på olika sätt försöker omvandla omgivningarna till ängsmark med mycket fjärilar. Området slåttras och efterbetas, grova växter bekämpas och trevligare växter som gullvivor och åkervädd har blivit allt vanligare. Mer än 40 fjärilsarter har Björn hittills kunnat rapportera från torpet här i södra Närkes skogsbygd. 

Några av bilderna blir större om du klickar på dem

 

Cypresslummer, Diphasiastrum tristachyum

Mellanlummer, Diphasiastrum ×zeilleri

Plattlummer, Diphasiastrum complanatum subsp. complanatum, Axsjöfallet, Lerbäck socken

Fyra små mosippor, tre år gamla, som växer mycket långsamt. Jmf. tallbarret uppe till vänster! Det kanske dröjer 10-12 år innan de blommar. Om de blir så gamla? Heta, torra sommardagar verka ta knäcken på en del plantor.

     Vi samlades sedan i Björns torp, Axsjöfallet, i skogarna söder om sjön Tisaren. Här plockade vi fram matsäcken.

  Björn visade bilder av folk som förr bodde i torpet, bl.a. en bild av siste torparen som brukade gården med hjälp av oxar långt in på 1900-talet. 

Tornseglare visslade in under takfoten. Torpet som ligger långt inne i Närkes södra skogsbygd omges av märkligt mycket ask. Björn var dock bekymrad över askarnas framtid pga. den nya farsoten askskottsjukan, en svampsjukdom som dödar grenverket.

Förutom slåtter i slutet av juli med en slåtterbalk har Björn ordnat så att ett par kreatur betar området, oxen Knut i sällskap med Isabella.