Den 29 maj besökte vi under Björn Nordzells ledning Lerbäck och Axsjöfallet

        Vi var en grupp på 10 personer som i ett behagligt solskensväder samlades vid bensinstationen i Åsbro. Därifrån ställdes först färden till stationsområdet i Lerbäck. Där var vi på en "Jubileumsexkursion" i juni 2003.  Botaniska sällskapets firade då sin 40-åriga tillvaro. Nu kunde vi se att en viss igenväxning skett på området. 

 

         Vi kunde dock glädja oss åt att Grusvivan, Androsace septentrionalis, blommade här lika fint nu som då. 

 Runt fötterna på oss fladdrade rätt många Mindre blåvingar, en i Närke inte särskilt vanlig art.

            Vi letade oss sedan ned i skogarna söder om Tisaren till Björns torpstuga Axsjöfallet. Medan vi intog matsäcken i trädgårdsmöblerna redogjorde Björn för torpets historia och hur han lyckades få tag på torpet och hur han nu försökte återskapa blomster- och fjärilsrika marker. 

         Om man vill skapa ängsmarker måste man bedriva slåtter med skärande verktyg, kanske bäst med lie men det går också bra med en slåtterbalk. Här demonstrerar Björn sin maskin. Grova växter som hundloka, älggräs och kraftiga gräsarter ska bekämpas. Marken ska hållas näringsfattig och gärna utsättas för efterbete och klövtramp på höstkanten.

Ferdinand och Isabella hjälper Björn med skötseln av området.  

 Vi strövade runt på Björns domäner och han visade vad som skett och vad som var på gång. Lupinerna hade han fört en hård kamp mot. Antalet trevliga ängsväxter har ökat och därmed har också ett  imponerande antal fjärilsarter kunnat ses i omgivningarna. Se artförteckningen nedan!

 Ett bekymmer för Björn är att de många askarna runt stugan har drabbats av askskottsjukan. Vi såg ett enda helt friskt träd. Kanske det finns motståndskraftiga individer som kan bli en räddning för arten?   

 

 

 På Axsjöfallet har 47 fjärilsarter dokumenterats.

Bredbrämad bastardsvärmare Zygaena lonicerae
Sexfläckig bastardsvärmare Zygaena filipendulae
Mindre påfågelspinnare Saturnia pavonia
Svävfluglik dagsvärmare Hemaris tityus
Skogsvisslare Erynnis tages
Smultronvisslare Pyrgus malvae
Svartfläckig glanssmygare Carterocephalus silvicola
Mindre tåtelsmygare Thymelicus lineola
Ängssmygare Ochlodes sylvanus
Makaonfjäril Papilio machaon
Skogsvitvinge Leptidea sinapis
Ängsvitvinge Leptidea reali
Aurorafjäril Anthocharis cardamines
Kålfjäril Pieris brassicae
Rapsfjäril Pieris napi
Svavelgul höfjäril Colias palaeno
Citronfjäril Gonepteryx rhamni
Nässelfjäril Aglais urticae
Tistelfjäril Cynthia cardui
Påfågelöga Inachis io
Sorgmantel Nymphalis antiopa
Vinbärsfuks Polygonia c-album
Amiral Vanessa atalanta
Skogspärlemorfjäril Argynnis adippe
Ängspärlemorfjäril Argynnis aglaja
Silverstreckad pärlemorfjäril Argynnis paphia
Älggräspärlemorfjäril Brenthis ino
Myrpärlemorfjäril Boloria aquilonaris
Svartringlad pärlemorfjäril Boloria eunomia
Prydlig pärlemorfjäril Boloria euphrosyne
Brunfläckig pärlemorfjäril Boloria selene
Skogsnätfjäril Melitaea athalia
Kvickgräsfjäril Pararge aegeria
Vitgräsfjäril Lasiommata maera
Pärlgräsfjäril Coenonympha arcania
Starrgräsfjäril Coenonympha tullia
Luktgräsfjäril Aphantopus hyperantus
Skogsgräsfjäril Erebia ligea
Tosteblåvinge Celastrina argiolus
Violett blåvinge Plebejus optilete
Ljungblåvinge Plebejus argus
Hedblåvinge Plebejus idas
Ängsblåvinge Polyommatus semiargus
Silverblåvinge Polyommatus amandus
Mindre guldvinge Lycaena phlaeas
Vitfläckig guldvinge Lycaena virgaureae
Grönsnabbvinge Callophrys rubi