ÅRSMÖTET 2021

  

Mycket försenat på grund av pandemin har ÖLBS nu haft sitt årsmöte. Det genomfördes i Föreningarnas hus i Örebro 2021-09-19. Det blev ett spartanskt årsmöte, endast de formella förhandlingarna, inget föredrag eller någon form av förtäring erbjöds. Endast 9 deltagare. Förutom styrelsen bara två andra medlemmar. Mötet leddes av Bo Hägerås. I lokalen var utlagt dagordning, verksamhetsberättelse, årets bokslut och budget. Här nedan visas verksamhetsberättelsen för år 2020. Några ändringar blev det i styrelsen. Bo Hägerås och Margareta Hedman fortsätter som ordförande respektive sekreterare och Ove Nilsson håller även fortsättningsvis i pengarna.  Martin Helsing lämnar styrelsen. Han avtackades med en stor orkidéplanta. Vice ordförandeposten är nu vakant.  Även Ulrika Sörlid lämnade styrelsen. Kerstin Utbult, tidigare suppleant, klev upp som ordinare styrelsemedlem och Kari Storvestre nyvaldes till styrelsen.  Anna-Lena Winnerstam valdes in som suppleant vid sidan av Daniel Gustafson.

                             Bland diskussionspunkterna under mötet kan nämnas hur det ska bli med vår tidning T-Veronikan i fortsättningen. Klart är att det kommande dubbelnumret, nr 1-2, 2021 blir det sista, i varje fall för ett tag. Istället kommer ett enklare informationsblad av något slag att sändas ut till medlemmarna med information om verksamheten och rapporter.  Årsavgiften förblir oförändrad. 

 

Vi läser verksamhetsberättelsen under koncentrerad tystnad.

Verksamhetsberättelsen för 2020 >>

Till startsidan