Årsmötet 2013

'

'

Som så många gånger förr fungerade Leif Sandgren som mötets ordförande.  Den styrelse som valdes för det kommande året fick utseendet som bilden visar. Från vänster: Ingevi Fall, Daniel Gustafson, Berit Ragné, Per Erik Persson, Rain Nylund, Herbert Kaufmann, Owe Nilsson samt Elisabet Kocken som inte är med på bilden. 

Årsmötesprotokollet

ÖLBS kassaberättelse 2012

 Revisorernas berättelse


Till startsidan