Maskros-exkursioner i Närke söndagen 10 maj och måndagen 11 maj

Maskrosexkursionerna kommer att genomföras, men med vissa försiktighetsåtgärder om inte Coronaläget blir värre. De intresserade måste anmäla sig redan till första exkursionsdagen, 10 maj. Vi måste kanske med kort varsel ställa in om läget ändras.    Kontakt:  Michael Andersson, tfn 019-33 59 54 eller epost: primus(a)telia.com.  

Så här säger vår kursledare Hans Rydberg:  "Ska vi ha en exkursion måste den vara riskfri. Det innebär att vi inte kan samåka mellan lokalerna, inte stå 50 cm från varandra och titta på samma maskros. Vi måste ha en tvåmetersregel och det fungerar om vi är få. Det innebär att vi kan ha ett skynke (eller något stadigare vid blåst)  där jag lägger upp den maskros jag berättat om och så får en och en gå fram och titta på den, alternativt att jag lägger ett rött band om en maskros som står kvar i marken och på samma sätt kan var och en gå fram och titta på den och eller fotografera.

Om vi följer dessa regler är det möjligt att ha en exkursion och jag är inte främmande för det, samtidigt som jag tycker det är synd att många/flera kommer att avstå exkursionen av Corona-skäl".

Under två dagar besöks ÖLBS och Närke av Hans Rydberg, som är kunnig i detta stora släkte av småarter. Dag ett inleds med en genomgång för oss nybörjare om hur man känner igen olika grupper av maskrosor och om hur man samlar in dem för att de ska kunna artbestämmas m.m. Sedan exkurerar vi under Hans ledning på några intressanta områden. Även du som är nybörjare i botaniken är välkommen. Du behöver inte ha bestämt dig för att du ska lära dig en massa maskrosor för att vara med denna dag.

I skrivande stund är det inte närmare bestämt var, men preliminärt i Östernärke alt. Sydnärke. Samling söndag 10 maj vid Statoil Västhaga kl. 09.30. Exkursionen pågår till cirka kl. 17.00.

Dag två blir det mer av inventeringsdag tillsammans med Hans för den som vill ha mera maskrosor och fördjupa sig detta släkte. Till den här dagen vill vi ha föranmälningar så att vi kan meddela mötesplats och tider m.m. per epost med deltagarna i förväg. Anmälan görs senast på exkursionen söndag 10 maj till Michael Andersson, tfn 019-33 59 54 eller epost: primus(a)telia.com.