Kurs om bestämning av hökfibblor fredag 26 - söndag 28 juni

P.g.a. Coronaviruset får vi ändra planeringen.

Intresserade anmäler sin önskan om deltagande omgående och senast den 15 maj till Michael per mejl till: primus(a)telia.com, per telefon till 010-224 87 51 (Michaels jobbtelefon) eller per sms till 073-05 23 675.

Efter intensiv mejlväxling med Tyler så kommer här en ny text om hökfibblekursen till programmet:  

Med anledning av coronapandemin och det ovissa i hur den och hur samhällets respons kommer utvecklas, överväger vi att genomföra kursen helt eller delvis som en distanskurs. Det skulle kunna ske genom att bl.a. Torbjörn Tyler föreläser och demonstrerar karaktärer för bestämning av hökfibblor, samt att deltagarna samlar in hökfibblor på egen hand i fält som vi kommuncerar med Torbjörn via Skype eller motsvarande dataprogram. Går det inte att hitta ett bra arbetssätt för att åtminstone delvis genomföra kursen på distans kommer den troligen att ställas in. Detsamma om intresset av deltagande är för lågt för att det ska vara motiverat att genomföra den. Vi vill nu undersöka med intresserade personer hur omfattande vi skulle kunna göra denna digitalisering/distansundervisning genom att be dessa göra sin intresseanmälan om deltagande omgående och senast den 15 maj till Michael per mejl till: primus@telia.com, per telefon till 010-224 87 51 (Michaels jobbtelefon) eller per sms till 073-05 23 675.”

Så här var det ursprungligen tänkt:

Denna helg får vi lära oss hur man artbestämmer småarter i det stora släktet hökfibblor av Torbjörn Tyler från Lunds botaniska förening/Lunds universitet. På fredagskvällen 26 juni kl. 17.00 håller Torbjörn en inledande föreläsning om hökfibblor på Föreningarnas hus i Örebro, som är öppen för alla ÖLBS medlemmar, även för er som inte vill delta på hela kursen. Ingen föranmälan krävs för att delta i kvällsföreläsningen.

Lördagen den 27 juni exkurerar vi tillsammans under dagen och på kvällen övar vi oss på att identifiera de fibblor vi har hittat och samlat. Söndagen den 28 juni delar vi upp oss i mindre grupper som besöker olika platser i Närke, för att samla fibblor under dagen och hjälpas åt att identifiera dem under eftermiddagen/kvällen. Lokal för bestämningsövningarna lördag kväll och söndag em/kväll är inte spikat i skrivande stund, men vi planerar att hålla till i Örebro.

Det går bra att anmäla sig till att delta en, två eller alla tre av dagarna. Den som deltar alla dagar har förtur till plats på kursen. ÖLBS ordnar inget gemensamt boende, utan långväga gäster får själva lösa hur man övernattar i Örebro eller i närområdet. Egen matsäck medtages för hela dagarna både lördag och söndag; räkna med två fikapauser och en lunchpaus per dag. Den som har egen stereolupp och/eller mikroskop får gärna ta med detta. Kursen är avgiftsfri för medlemmar i ÖLBS. För deltagare från andra botaniska/biologiska föreningar tar vi ut en kursavgift på 75 kr/dag lördag och söndag, som tas upp kontant under kursdagarna.