Verksamhetsberättelsen efter ÖLBS 30:e verksamhetsår.