Verksamhetsberättelsen efter ÖLBS 10:e verksamhetsår.